Knowing Me

My photo
Anak jati negeri Sabah (Land Below The Wind)...Mendapat pendidikan awal di Taski Abim Tg. Aru, kemudian ke SK. Tg. Aru (1)..selepas itu melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah di SMK (A) Inanam a.k.a SEMAI..rezeki menyambung pelajaran ke Nilam Puri (APIUM) Kelantan dan kini, meneruskan perjalanan menuntut ilmu dalam bidang Sarjana Muda Pendidikan Islam di Universiti Malaya dan merupakan pelajar tahun Tiga... Sedang mengikuti kursus Multimedia Dalam Pendidikan Islam (IXEB 4301)bagi sesi 2009...

Sunday, April 5, 2009

REFLEKSI MULTIMEDIA (5)


Refleksi 5:

Apakah cadangan dan pendapat anda bagi memperbaiki sukatan pelajaran yang terdapat dalam subjek Multimedia dalam Pendidikan Islam ini? Adakah ianya perlu diubah? Sekiranya YA kenapa dan bagaimana. Sekiranya TIDAK kenapa?

Sepanjang mengikuti subjek Multimedia Dalam Pendidikan Islam ini, saya berasa puas hati terhadap silibus yang diberikan. Pengetahuan pensyarah yang luas dalam bidang ini amat-amat membantu bagi melicinkan lagi proses P&P. Segala maklumat yang dikongsi dapat dimanfaatkan sebaik yang mungkin.

Cuma ingin saya cadangkan di sini, bagi subjek Multimedia yang akan datang ...Refleksi 5:

Apakah cadangan dan pendapat anda bagi memperbaiki sukatan pelajaran yang terdapat dalam subjek Multimedia dalam Pendidikan Islam ini? Adakah ianya perlu diubah? Sekiranya YA kenapa dan bagaimana. Sekiranya TIDAK kenapa?

Sepanjang mengikuti subjek Multimedia Dalam Pendidikan Islam ini, saya berasa puas hati terhadap silibus yang diberikan. Pengetahuan pensyarah yang luas dalam bidang ini amat-amat membantu bagi melicinkan lagi proses P&P. Segala maklumat yang dikongsi dapat dimanfaatkan sebaik yang mungkin.

Cuma ingin saya cadangkan di sini, bagi subjek Multimedia yang akan datang, saya harapkan agar pensyarah lebih menumpukan kepada cara-cara penghasilan koswer kerana 80% daripada pelajar telah ‘tahu’ menggunakan asas dalam penghasilan powerpoint bagi pengajaran dan pembelajaran.

Pensyarah juga perlu memperkenalkan kepada pelajar software yang digunakan selain powerpoint bagi menghasilkan satu koswer yang menarik seperti Flash, Adobe Presenter, dan sebagainya. Ini kerana subjek Multimedia ini akan diambil pada penghujung tahun 4 (sem 2) sebelum kami menjalani pratikum.

Selain itu, skop perbincangan dan latihan (kandungan (content) pelajaran) di dalam kelas perlu selaras dengan kelas-kelas yang lain agar semua yang mengambil subjek ini akan mendapat manfaat yang sama.

Secara keseluruhannya, sepanjang saya mengikuti kelas multimedia bagi sesi 2008/2009 ini ia telah memberikan saya satu kepuasan dan keseronokan dalam mempelajari tentang apa itu “Multimedia” secara teori dan praktikal.

Disediakan oleh,

Norisahidah Binti Yahya
IEB 060095

Read More..

REFLEKSI MULTIMEDIA (4)


Refleksi 4:

Nampaknya kelas kita sudah hampir ke penghujungnya. Saya berharap agar anda sudah mendapat banyak manfaat dan ilmu serta kemahiran dalam masa 9 minggu ini. Anda akan menyerahkan tugasan projek anda tidak lama lagi. Saya ingin mengetahui pendapat anda tentang pengalaman menyiapkan tugasan projek tersebut. Soalan-soalannya adalah seperti berikut:

1. Apakah pendapat/persepsi anda apabila diberitahu bahawa anda dikehendaki untuk menyiapkan satu koswer yang menggabungkan semua elemen-elemen multimedia?

Pada mulanya, saya agak terkejut dan ‘pening’ memikirkan apabila kami diminta untuk menyiapkan satu koswer yang menggabungkan semua elemen-elemen multimedia. Penggunaan koswer bagi menghasilkan satu modul pengajaran dan pembelajaran merupakan satu benda ‘baru’ buat saya dan mungkin juga orang lain. Walaubagaimanpun, saya berusaha untuk menghasilkannya dengan bantuan rakan-rakan kumpulan yang lain.

2. Pada pendapat anda adakah projek ini akan dapat membantu anda ketika anda menjalani praktikum nanti?

Kita semakin melangkah ke era globalisasi dan teknologi tinggi. Oleh yang demikian, projek ini ‘ter’-amat membantu saya ketika menjalani pratikum nanti. Segala isi pengajaran yang telah diberikan dan dikongsikan oleh pensyarah dalam menghasilkan koswer akan saya aplikasikan bagi menjadikan sesi P&P itu lebih menarik dan mungkin berbeza dari yang lain. Selain itu, projek ini juga telah ‘memaksa’ saya untuk berfikir ‘lebih’ kretif bagi memastikan hasil daripada penghasilan projek ini benar-benar dapat menarik perhatian pelajar.Refleksi 4:

Nampaknya kelas kita sudah hampir ke penghujungnya. Saya berharap agar anda sudah mendapat banyak manfaat dan ilmu serta kemahiran dalam masa 9 minggu ini. Anda akan menyerahkan tugasan projek anda tidak lama lagi. Saya ingin mengetahui pendapat anda tentang pengalaman menyiapkan tugasan projek tersebut. Soalan-soalannya adalah seperti berikut:

1. Apakah pendapat/persepsi anda apabila diberitahu bahawa anda dikehendaki untuk menyiapkan satu koswer yang menggabungkan semua elemen-elemen multimedia?

Pada mulanya, saya agak terkejut dan ‘pening’ memikirkan apabila kami diminta untuk menyiapkan satu koswer yang menggabungkan semua elemen-elemen multimedia. Penggunaan koswer bagi menghasilkan satu modul pengajaran dan pembelajaran merupakan satu benda ‘baru’ buat saya dan mungkin juga orang lain. Walaubagaimanpun, saya berusaha untuk menghasilkannya dengan bantuan rakan-rakan kumpulan yang lain.

2. Pada pendapat anda adakah projek ini akan dapat membantu anda ketika anda menjalani praktikum nanti?

Kita semakin melangkah ke era globalisasi dan teknologi tinggi. Oleh yang demikian, projek ini ‘ter’-amat membantu saya ketika menjalani pratikum nanti. Segala isi pengajaran yang telah diberikan dan dikongsikan oleh pensyarah dalam menghasilkan koswer akan saya aplikasikan bagi menjadikan sesi P&P itu lebih menarik dan mungkin berbeza dari yang lain. Selain itu, projek ini juga telah ‘memaksa’ saya untuk berfikir ‘lebih’ kretif bagi memastikan hasil daripada penghasilan projek ini benar-benar dapat menarik perhatian pelajar.

Walaubagaimanapun, sepanjang menyiapkan projek ini ‘terlalu’ banyak ‘tekanan’ dan ‘masalah’ yang saya dan ahli kumpulan terpaksa hadapi. Penghasilannya bukanlah semudah yang dirangkakan dan disangkakan. Kami telah menggunakan pelbagai software bagi menghasilkan sesuatu koswer tersebut.

3. Untuk makluman anda ketika pembentangan projek nanti, rakan-rakan anda yang lain dikehendaki untuk membuat penilaian terhadap anda berasaskan bintang (memberikan jumlah bintang yang bersesuaian dengan produk yang dihasilkan dan pembentangan yang dilakukan)

Soalannya, sekiranya anda fasilitator/tutor kelas ini, adakah anda akan menukar kaedah penilaian tugasan ini?
Jika YA, jelaskan bagaimana dan mengapa? Jika TIDAK (dan ingin mengekalkan kaedah penilaian menggunakan sistem bintang), mengapa?

Sekiranya saya diberi ‘peluang’ untuk menjadi anda fasilitator/tutor kelas ini, saya ingin menukarkan kaedah pemberian markah daripada sistem pemberian bintang kepada sistem pemberian markah secara peratus. Ini kerana pemberian markah secara peratus lebih jelas dan mudah difahami oleh pelajar dan memudahkan sistem pengiraan bagi men‘total’kan semua tugasan.

Disediakan oleh,

Norisahidah Binti Yahya
IEB 060095

Read More..

REFLEKSI MULTIMEDIA (3)


Refleksi 3:

Untuk refleksi seterusnya, berikut adalah soalan-soalan yang perlu dibincangkan bersama. Soalan-soalan ini menuntut anda memikirkan pengalaman yang telah dilalui pada semester ini yang berkaitan dengan pembelajaran atas talian menggunakan Moodle (ADEC). Soalan-soalan ini adalah amat penting kerana ianya akan membantu anda sebagai seorang guru yang juga akan menggunakan pembelajaran atas talian dengan murid-murid anda suatu hari nanti.

1- Apakah ciri-ciri dan kemahiran yang ada pada anda membolehkan anda mengawal proses pembelajaran anda secara atas talian?

i. Mahir dan Berpengetahuan.
Mahir dalam menyusun atur segala maklumat yang masuk serta mengendalikan talian yang saya gunakan. Kemahiran teknikal menggunakan perkakasan ICT yang asas seperti bagaimana menggunakan kekunci dan tetikus untuk menyusun semula maklumat bagi keperluan baru adalah penting.

ii. Pengarkiban yang tersusun.
Semua nota dan input tentang pelajaran disusun dengan teratur, up-to-date dan mudah untuk dicapai.

iii. Kemahiran memperolehi maklumat secara on-line.
Mudah bagi pelajar untuk memperolehi nota-nota pelajaran dan ini termasuk perkhidmatan perpustakaan maya, e-pembelajaran dan sebagainya. Pembelajaran di atas talian memudahkan pelajar untuk memperolehi maklumat yang tersimpan di luar batas geografi. Pembelajaran secara interaktif ini juga menyediakan pencarian ilmu dengan cara yang mudah.Refleksi 3:

Untuk refleksi seterusnya, berikut adalah soalan-soalan yang perlu dibincangkan bersama. Soalan-soalan ini menuntut anda memikirkan pengalaman yang telah dilalui pada semester ini yang berkaitan dengan pembelajaran atas talian menggunakan Moodle (ADEC). Soalan-soalan ini adalah amat penting kerana ianya akan membantu anda sebagai seorang guru yang juga akan menggunakan pembelajaran atas talian dengan murid-murid anda suatu hari nanti.

1- Apakah ciri-ciri dan kemahiran yang ada pada anda membolehkan anda mengawal proses pembelajaran anda secara atas talian?

i. Mahir dan Berpengetahuan.
Mahir dalam menyusun atur segala maklumat yang masuk serta mengendalikan talian yang saya gunakan. Kemahiran teknikal menggunakan perkakasan ICT yang asas seperti bagaimana menggunakan kekunci dan tetikus untuk menyusun semula maklumat bagi keperluan baru adalah penting.

ii. Pengarkiban yang tersusun.
Semua nota dan input tentang pelajaran disusun dengan teratur, up-to-date dan mudah untuk dicapai.

iii. Kemahiran memperolehi maklumat secara on-line.
Mudah bagi pelajar untuk memperolehi nota-nota pelajaran dan ini termasuk perkhidmatan perpustakaan maya, e-pembelajaran dan sebagainya. Pembelajaran di atas talian memudahkan pelajar untuk memperolehi maklumat yang tersimpan di luar batas geografi. Pembelajaran secara interaktif ini juga menyediakan pencarian ilmu dengan cara yang mudah.

iv. Meningkatkan kemahiran berfikir.

v. Membantu meningkatkan kemahiran berkomunikasi.
Pembelajaran secara atas talian ini boleh berlaku di luar batasan sekolah atau di luar waktu kelas. Pelajar boleh berinteraksi dengan guru dan sesama mereka bagi meluaskan pengetahuan.

2- Apakah bahan atau sumber yang perlu disediakan oleh tutor/pensyarah supaya anda boleh mengawal proses pembelajaran anda atas talian?

i. Isi kandungan pengajaran (pro-forma), supaya pembelajaran pelajar lebih tertumpu. Huraian sukatan yang ringkas tetapi ‘padat’ agar pelajar dapat fokus kepada apa yang akan diperolehi selepas mengikuti sesi pembelajaran ini selama satu semester.

ii. Menyediakan link-link yang sesuai untuk dijadikan rujukan tambahan.

iii. Memasukkan nota-nota pelajaran (kuliah dalam kelas) dan boleh di download dengan mudah (Bahan-bahan P&P disimpan dalam bentuk softcopy mudah untuk diubahsuai).

iv. Mewujudkan satu ruang yang membolehkan pelajar sesama pelajar berinteraksi dan juga pelajar bersama guru.

3- Apakah perkara-perkara yang perlu dibuat oleh seorang guru untuk membantu murid meningkatkan kawalan proses pembelajarannya secara atas talian?

i. Guru cuba memberikan satu arahan yang jelas dan mudah difahami oleh pelajar.

ii. Guru haruslah menyediakan link-link yang bersesuaian dan berkaitan dengan apa yang dipelajari bagi meningkatkan lagi kawalan proses pembelajaran seseorang pelajar dan sesi ulangkaji menjadi lebih mudah dengan pelbagai bahan dan boleh dicapai pada bila-bila masa.

iii. Guru menyediakan satu ruang yang membolehkan pelajar mengutarakan persoalan tentang pelajaran, menyatakan pendapat serta komen positif yang membantu dalam menigkatkan lagi proses pembelajaran atas talian ini.

iv. Guru memberikan bimbingan, panduan, tunjuk ajar dan menjadi fasilitator bagi setiap pelajar agar pelajar terus dapat menjalani pembelajaran secara talian ini dengan keadaan dan suasana yang “kondusif”.

Disediakan oleh,

Norisahidah Binti Yahya
IEB 060095

Read More..

REFLEKSI MULTIMEDIA (2)


Refleksi 2:

Ramai yang mengatakan guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah kerana mereka belum bersedia. Sekiranya anda ditempatkan di sekolah Bestari, apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah?

Membudayakan ICT memakan satu jangka masa yang lama. Ini mungkin disebabkan oleh pandangan segelintir pendidik yang menganggap bahawa ICT merupakan satu perkara ‘baru’ dan ‘sukar’ khususnya guru-guru ‘lama’ untuk mempelajarinya atas beberapa alasan yang menjadi kekangan.

Sekiranya saya ditempatkan di sekolah Bestari, antara langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah adalah seperti berikut :


Refleksi 2:

Ramai yang mengatakan guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah kerana mereka belum bersedia. Sekiranya anda ditempatkan di sekolah Bestari, apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah?

Membudayakan ICT memakan satu jangka masa yang lama. Ini mungkin disebabkan oleh pandangan segelintir pendidik yang menganggap bahawa ICT merupakan satu perkara ‘baru’ dan ‘sukar’ khususnya guru-guru ‘lama’ untuk mempelajarinya atas beberapa alasan yang menjadi kekangan.

Sekiranya saya ditempatkan di sekolah Bestari, antara langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah adalah seperti berikut :

1) Menggunakan segala kemudahan ICT yang sediakan semaksimum yang boleh.

Setiap guru perlu digalakkan mengintegrasikan ICT pada setiap kesempatan dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas serta murid-murid digalakkan menggunakannya untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.

Selain itu, penggunaan ICT sebagai sumber pendidikan membolehkan guru mempelbagaikan pendekatan, kedah dan teknik pengajaran mereka. Bantuan ICT dalam proses pembelajaran akan dapat memberikan impak yang positif dalam membantu pemahaman sesuatu konsep dengan lebih mudah terutamanya bagi kanak-kanak yang lemah daya kognitif. Oleh itu, dengan adanya bantuan bahan-bahan berbentuk interaktif multimedia akan meransang daya pemikiran mereka.

2) Mengadakan kelas latihan/bengkel.

Melakukan latihan pengaplikasian ICT dalam P&P agar guru-guru lain akan turut dapat menjayakan hasrat mengintegrasi dan membudayakan ICT dalam melaksanakan tugas mereka.

3) Menunjukkan cara yang berkesan penggunaan teknologi/multimedia dalam P&P.

Membuktikan bahawa semua alat multimedia yang digunakan dalam P&P seperti powerpoint, video, audio dan sebagainya akan meransang motivasi serta minat pelajar untuk terus megikuti sesi P&P dan memudahkan guru untuk mencapai objektif.

4) Menganjurkan satu projek seperti kempen “Budaya ICT Medium Modal Insan Berkualiti”- cadangan.


Melalui kempen yang dijalankan, diharap ianya mampu memberikan kesedaran kepada guru-guru lain untuk membuka mata, minda dan hati mereka agar mendorong kepada melakukan satu perubahan bagi mengharungi cabaran globalisasi dalam melahirkan generasi pelapis yang berkualiti kerana pendidikan itu akan terus berkembang seiring dengan peredaran masa.

Disediakan oleh,

Norisahidah Binti Yahya
IEB 060095

Read More..

REFLEKSI MULTIMEDIA (1)


Refleksi 1:

Apakah transformasi yang perlu dilalui oleh seorang guru supaya dapat mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad 21 (Sila baca sendiri apa yang dimaksudkan dengan kemahiran abad 21)?

Profesion perguruan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar serta sistem pendidikan perlu berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Negara. Sebelum saya menjawab kepada persoalan yang dibincangkan, terlebih dahulu ingin saya merujuk semula kepada Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri iaitu suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh yang demikian, dapat saya rumuskan di sini, bahawa yang dimaksudkan dengan kemahiran adab ke-21 (21st Century Skill) ini telahpun disimpulkan di dalam bait-bait falsafah pendidikan itu sendiri. Kemahiran abad ke-21 ini adalah kemahiran-kemahiran yang meliputi kemahiran berkomunikasi, kemahiran 3M (membaca,mengira dan menulis), kemahiran sains dan teknologi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal dan sebagainya.

Bagi mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad-21, seseorang guru atau pendidik itu perlu komited dalam :Refleksi 1:

Apakah transformasi yang perlu dilalui oleh seorang guru supaya dapat mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad 21 (Sila baca sendiri apa yang dimaksudkan dengan kemahiran abad 21)?

Profesion perguruan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar serta sistem pendidikan perlu berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Negara. Sebelum saya menjawab kepada persoalan yang dibincangkan, terlebih dahulu ingin saya merujuk semula kepada Falsafah Pendidikan Negara itu sendiri iaitu suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh yang demikian, dapat saya rumuskan di sini, bahawa yang dimaksudkan dengan kemahiran adab ke-21 (21st Century Skill) ini telahpun disimpulkan di dalam bait-bait falsafah pendidikan itu sendiri. Kemahiran abad ke-21 ini adalah kemahiran-kemahiran yang meliputi kemahiran berkomunikasi, kemahiran 3M (membaca,mengira dan menulis), kemahiran sains dan teknologi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal dan sebagainya.

Bagi mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad-21, seseorang guru atau pendidik itu perlu komited dalam :

1) Menguasai Pelbagai Bidang.

Penting bagi seseorang pendidik untuk sentiasa bersedia menguasai ilmu bagi menjadikan diri mereka relevan dan sesuai dengan perubahan yang berlaku. Ini kerana guru yang mempunyai kombinasi beberapa ilmu pelajaran lebih baik berbanding dengan guru yang cuma menjurus kepada satu bidang sahaja. Dalam konteks pengajaran Pendidikan Islam, seseorang guru itu perlu ‘berani’ mencuba sesuatu yang baru seperti menggabungkan pengetahuan Sains (Komputer) dengan Pendidikan Islam (Pendekatan Bersepadu). Bagi memastikan seseorang pendidik (guru) itu mampu menguasai pelbagai bidang, mereka (guru) hendaklah mengamalkan pembelajaran berterusan supaya guru sentiasa mengikuti perubahan yang berlaku dan menjadikan diri sentiasa bersedia menghadapi pelbagai cabaran.

2) Mengikuti Perkembangan tentang Dasar dan Isu Pendidikan.

Seseorang guru yang berpengetahuan akan sentiasa mengikuti perkembangan yang berlaku khususnya perkembangan tentang dasar serta isu-isu berkaitan dengan pendidikan yang akan memberi impak kepada profesion perguruan serta perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dasar-dasar seperti dasar sains dan teknologi (sekolah berasaskan ICT) perlu diteliti dan difahami bagi membentuk guru yang berwibawa sekali gus membantu kepada melahirkan generasi yang berkualiti dan berkemahiran.

3) Mahir Dalam Pedagogi (Pengajaran&Pembelajaran).

Kekuatan profesion perguruan dalam memastikan hasrat melahirkan generasi berkemahiran abad-21 juga bergantung kepada kecekapan seseorang guru itu menguasai pengetahuan pedagogi. Pengetahuan pedagogi ini bukanlah berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan ‘lapuk’ tradisional yang mana sistem P&P diamalkan terlalu bergantung kepada guru (teachers-centred).

Bagi melahirkan modal insan yang mempunyai kemahiran abad-21 ini, seseorang guru itu ‘wajib’ mencuba untuk mangadaptasikan pedagogi inovasi teknologi di dalam P&P contohnya pembelajaran berbantukan komputer. Ini kerana pengetahuan dan kebolehan guru mengadaptasikan kaedah P&P yang inovatif akan memberikan kesan positif kepada perkembangan dan pencapaian pelajar.

4) Menggunakan Teknologi Terkini.


Seseorang guru itu seharusnya mengorak langkah dan mengambil peluang untuk melengkapkan diri dengan ilmu berasaskan teknologi serta bersedia menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat dalam pelbagai bidang. Penggunaan teknologi itu bukan sahaja dijadikan sebagai satu mekanisme di dalam pengajaran dan pembelajaran tetapi juga bagi menyelesaikan urusan harian.

5) Menerapkan Nilai-nilai Murni (Akhlak).

Beretika merupakan satu elemen ini sangat penting dalam usaha pembudayaan masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian negara. Di samping pendedahan kepada teknologi, seseorang guru itu juga harus menitikberatkan perlakuan baik, peradaban dan tatasusila di dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan.

Disediakan oleh,

Norisahidah Binti Yahya
IEB 060095
Read More..

Saturday, March 28, 2009

Falsafah Pendidikan Islam

Apakah sebenarnya yang dikatakan Falsafah Pendidikan Islam?

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"...


Apakah sebenarnya yang dikatakan Falsafah Pendidikan Islam?

Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics".

Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan, perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya, seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam.

Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Failasuf Islam dari setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin, 1991).

Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya".

Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu, kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah"

Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir, 1978). Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu, iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh, bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan, tetapi sampai ke alam akhirat. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran.

Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu, maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah, kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat, 30 Al-Baqarah, 72 Al-Ahzab, 172 Al-A`raf dan lain-lain.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam, iaitu falsafah Islam untuk pendidikan, dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany, 1991). Jadi, maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya, serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang soleh.
Read More..

Apakah Multimedia ?

MULTIMEDIA merujuk kepada perisian atau aplikasi yang berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua atau lebih daripada dua media...


MULTIMEDIA merujuk kepada perisian atau aplikasi yang berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua atau lebih daripada dua media. Gabungan tersebut adalah paduan di antara iaitu teks, grafik, animasi, audio dan video. Mulitmedia yang berinteraktif ialah aplikasi multimedia yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui peranti input seperti papan kunci dan tetikus. Banyak multimedia yang berinteraktif membolehkan pengguna berinteraksi melalui aplikasi pada kadar sendiri dan memberi maklumbalas pada setiap peringkat.
Read More..